NYHET inom Fysioterapi

 

 

From 1 januari 2021

Helena Lundgren Cratz & Björn Cratz

Startar ny fysioterapiklinik i Valla Berså

 

 

Vi är specialistutbildade inom:

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)

Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik

Idrottsmedicin & Fysträning

 

Din fysio
Valla Berså- Johannesborgsparken 1
582 49 Linköping

 

013-10 44 30 (from 1 januari)

 

info@dinfysio.se